Kredyt hipoteczny w polskich bankach

Thursday 16 January hajsowy

Kredyt hipoteczny oferuje większość banków komercyjnych, które działają na terenie naszego kraju. Wszystko dlatego, że jest to jeden z produktów, który przynosi instytucjom bankowym naprawdę spore zyski. Weźmy pod uwagę, że średnia wartość takiego zobowiązania to 350 000 złotych, a kredytobiorca spłaca go przeciętnie 13 lat. To zobowiązania długoterminowe, opiewające na dużą wartość, do tego zabezpieczone wpisem do hipoteki. Właśnie w ten sposób banki zabezpieczają się przed ewentualną niewypłacalnością swoich klientów.

Warto zaznaczyć, że każdy kredyt hipoteczny posiada swoje charakterystyczne cechy, które wynikają nie zawsze jedynie z prowadzonej polityki kredytowej. Bardzo często ograniczania czy warunki, jakie stawia bank, wynikają z przepisów prawa bankowego. Tutaj wspomnieć można chociażby o tzw. Rekomendacji S, zgodnie z którą kredytobiorca, by otrzymać kredyt hipoteczny, musi wpłacić wkład własny, który w 2019 roku wynosi 20% wartości zaciąganego zobowiązania.

Innym ograniczeniem jest też skrupulatna weryfikacja zdolności kredytowej. Bank musi mieć pewność, że rozpoczyna współpracę z wiarygodnym, a przede wszystkim wypłacalnym klientem.

W skład zdolności kredytowej wchodzą nie tylko aktualne zarobki potencjalnego kredytobiorcy. Analitycy analizują również jego historię kredytową, czyli zachowania odnośnie spłaty zobowiązań, które zostały zaciągnięte wcześniej. Tym samym, na kredyt hipoteczny nie zawsze ma szansę osoba, która płaciła raty innych zobowiązań kredytowych nie w terminie albo nadal zalega z płatnościami.

Kto może zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Według przepisów prawa bankowego, o kredyt hipoteczny może starać się tylko osoba pełnoletnia, która wykazuje odpowiednią zdolność kredytową, wskaże nieruchomość, którą chce nabyć dzięki wsparciu instytucji bankowej oraz poprawnie wypełni wniosek o kredyt oraz we wskazanym terminie dostarczy niezbędną dokumentację. Ta dotyczyć może wyciągów bankowych do weryfikacji comiesięcznych wpływów, zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumentów firmowych, jeśli kredyt hipoteczny udzielany jest na postawie dochodów generowanych z prowadzonej firmy.

Przyszły kredytobiorca musi również posiadać wkład własny, ale co ważne, nie musi to być gotówka. Większość banków akceptuje także środki uzbierane na kontach oszczędnościowych, lokatach, rachunkach IKZE czy też IKZE. Wkładem własnym mogą być też środki poniesione na zakup terenu pod budowę domu, którego kredyt hipoteczny dotyczy czy już poczynione prace budowlane. Wkładem własnym może być też zabezpieczenie hipoteczne na innej nieruchomości, która jest własnością kredytobiorcy, ale nie jest objęta hipoteką z tytułu innego zobowiązania kredytowego.

Wniosek o kredyt hipoteczny

Pamiętajmy, że duży błąd robi osoba, która wysyła wniosek kredytowy tylko do banku, w którym już współpracuje. Po pierwsze, większość banków oferuje lepsze warunki kredytowe nowym klientom, aniżeli tym, których lojalność już zdobył. Co więcej, każdy bank prowadzi własną politykę kredytową, więc warunki takiego zobowiązania za każdym razem są inne. Wniosek o kredyt hipoteczny powinien być złożony do co najmniej kilku instytucji bankowych.

Porównywarka kredytów hipotecznych

Wybór najlepszego kredytu hipotecznego wcale nie jest prosty, tym bardziej że każda oferta banku jest inna. Atrakcyjność takiego zobowiązania zmienia się nie tylko bardzo szybko, ale jest też inna, patrząc na indywidualne preferencje potencjalnych kredytobiorców.

Właśnie dlatego doskonałym sposobem na to, by móc porównać różne oferty banków w jednym miejscu i krótkim czasie, staje się weryfikacja tzw. rankingów kredytów hipotecznych. Takie publikowane są na stronach banków albo portalach o tematyce finansowej. To najczęściej zestawienia, w których prezentowane są najważniejsze kryteria i warunki kredytu hipotecznego, jakie dyktują różne instytucje bankowe.

Dobrą opcją staje się też skorzystanie z pomocy niezależnego doradcy kredytowego, który dobierze najlepszy kredyt hipoteczny, a nawet pomoże wypełnić wniosek kredytowy. To najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy nie do końca rozumieją zawiłości bankowego świata.

Kredyt hipoteczny w pigułce

Kredyt hipoteczny oferowany jest przez większość banków komercyjnych, jakie działają na terenie Polski. Czym jest takie zobowiązanie, do kogo kierowana jest oferta instytucji bankowych? Jak ubiegać się o tego rodzaju finansowe wsparcie? Jak wybierać najlepsze zobowiązanie kredytowe na atrakcyjnych warunkach? Odpowiedzi na to pytanie znajdziecie poniżej. Przedstawiamy rzetelne kompendium wiedzy w zakresie kredytów hipotecznych.

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to rodzaj zobowiązania celowego. Oznacza to, że środki uzyskane od banku nie mogą być przeznaczone na dowolny cel, ale tylko na nabycie wskazanej nieruchomości. Okazuje się, że jest to zobowiązanie kredytowe, które w Polsce nadal cieszy się ogromną popularnością, chociaż jednocześnie jest to kredyt, który najtrudniej uzyskać. Wszystko dlatego, że opiewa na dużą wartość, a współpraca z bankiem trwa przez wiele lat. Średnia wartość kredytu hipotecznego to 350 000 złotych, a takie zobowiązanie zawierane jest najczęściej na okres 30 lat. Co ciekawe, w większości przypadków kredyty hipoteczne są spłacane już po 13 latach trwania umowy kredytowej, a więc mniej więcej w połowie trwania współpracy. Widać wyraźnie, że polskie społeczeństwo się wzbogaca i stać nas nie tylko na regularnie spłacane raty każdego miesiąca, ale także na nadpłacanie kredytu.

Kto daje kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny może być udzielony tylko przez instytucje bankowe, które działają na terenie naszego kraju, jeśli nieruchomość ma zostać kupiona także na terenie Polski. Kredyt hipoteczny jest jedynym zobowiązaniem, które dedykowane jest inwestorom, których celem jest kupno mieszkania albo innej nieruchomości.

Nie ma też możliwości, by kredyt hipoteczny został udzielony przez firmę pożyczkową albo inną instytucję pozabankową.

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Przyszły kredytobiorca musi wystąpić do banku z odpowiednio wypełnionym wnioskiem kredytowym. Zanim jednak to zrobi warto, by ocenił swoje szanse na otrzymanie tego rodzaju finansowego wsparcia. Wiadomo przecież, że każda odmowa odnotowywana jest w historii kredytowej, co zmniejsza szanse na otrzymanie kolejnego kredytu.

Aby móc oszacować własne możliwości, najlepiej skorzystać z usług niezależnych doradców, którzy wyliczą zdolność kredytową. Ta jest niezbędna, by móc cieszyć się uzyskanym kredytem hipotecznym. Pamiętajmy również, że przyszły klient banku musi spełniać pewne kryteria. Kredytobiorcą musi być osoba pełnoletnia, która jest obywatelem naszego kraju. Warunki dotyczą także nieruchomości, jaką kredytobiorca chce nabyć. Ta nie może być obciążona hipoteką, najczęściej musi być wybudowana na terenie Polski.

Zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym

Na zdolność kredytową wpływ ma kilka czynników. Przede wszystkim liczą się dochody kredytobiorcy i źródło ich pochodzenia. Bank musi mieć pewność, że kredytobiorca jest wiarygodny oraz wypłacalny. Co więcej, nie wystarcza sama wysokość dochodów, bo odliczane są od niej koszty codziennego życia - dzieci, samochód, inne zobowiązania kredytowe wpływają na ten aspekt negatywnie.

W skład zdolności kredytowej wchodzi też wspomniane już źródło generowanych dochodów. Dzisiaj kredyt hipoteczny mogą uzyskać zarówno osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, ale też prowadzące własną działalność gospodarczą czy przyjmujące regularne zlecenia na podstawie umowy o dzieło bądź zlecenie.

I to nie wszystko, bo zdolność kredytowa to również historia kredytowa. Jeśli osoba starająca się o kredyt hipoteczny nie spłaca w terminie wcześniej zaciągniętych zobowiązań albo ma długi z tego tytułu, raczej nie ma szans na otrzymanie finansowego wsparcia na zakup mieszkania. W o wiele lepszej sytuacji są za to osoby, które posiadają pozytywną historię kredytową, niż ci, dla których kredyt hipoteczny ma być pierwszym zobowiązaniem kredytowym.

Kredyt hipoteczny zostanie też udzielony tylko wtedy, gdy kredytobiorca zdecyduje się wnieść wkład własny. Dzisiaj to minimum 20% wartości całego zobowiązania. Warto wiedzieć, że konieczny wkład własny może zostać obniżony, na przykład poprzez zniesienie zabezpieczenia innego rodzaju, ale banki nigdy nie zrezygnują z niego całkowicie.

Jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny?

Osoby, które chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny, najczęściej udają się do banku, w którym posiadają już jakiś produkt, na przykład prowadzą konto bankowe. Nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ w każdym przypadku dobrze jest porównać kilka ofert tego rodzaju zobowiązań, zanim złoży się wniosek o kredyt. W tym celu przyda się bezpłatna porada u doradcy kredytowego albo analiza rankingów kredytów hipotecznych. Te publikowane są w sieci średnio raz w miesiącu i zestawiają najważniejsze kryteria kredytów hipotecznych, jakie są oferowane przez różne instytucje bankowe. Dzięki temu w jednym miejscu i w krótkim czasie udaje się zweryfikować atrakcyjne warunki kredytowe, patrząc na indywidualne potrzeby, oczekiwania, ale też możliwości finansowe potencjalnego kredytobiorcy.


Lokata rentierska – prosty sposób na dodatkowe wynagrodzenie

Thursday 7 November hajsowy

O opłacalności danej lokaty decyduje przede wszystkim jej oprocentowanie. To z kolei jest uzależnione od tego, w jaki sposób (i na jaki okres) bank przechowywuje nasze środki. Im mniej okresów kapitalizacji, tym dana lokata jest mniej opłacalna. I właśnie dlatego lokaty rentierskie – o których napiszemy poniżej – charakteryzują się stosunkowo niewielkim oprocentowaniem.

Lokata rentierska – co to jest?

Lokata rentierska jest odmianą lokaty bankowej, w ramach której Klient lokuje w banku stosunkowo dużą kwotę pieniędzy. Odsetki od tej kwoty stanowią jego miesięczne wynagrodzenie, gdyż bank w ramach tejże lokaty, wypłaca je co miesiąc. W przypadku lokat rentierskich to banki określają okres kapitalizacji. W zdecydowanej większości przypadkow wynosi on jeden rok, co oznacza, że miesięczne wynagrodzenie jest relatywnie niskie. Gdyby oprocentowanie takiej lokaty było naliczane w okresach miesięcznych, kwota przelewana na konto Klienta byłaby znacznie wyższa.

Długoterminowość to podstawa

Jedną z najważniejszych cech lokat rentierskich, jest ich długoterminowość. Najczęściej zaciąga się je na okres 2 – 3 lat, aczkolwiek na rynku można znaleźć również i takie lokaty, które udzielane są na 5 lat. Na tym przykładzie doskonale widać, że lokaty rentierskie są tak naprawdę mało opłacalne. Standardowa lokata terminowa, udzielona na okres np. 36 miesięcy, z pewnością charakteryzowałaby się znacznie wyższym oprocentowaniem, niż 2.2 procenta. Dlaczego przyjęliśmy akurat taki próg? Ponieważ zdecydowana większość lokat rentierskich jest oprocentowania właśnie na tym poziomie.

Lokata rentierska a inflacja

Lokaty rentierskie mają jedną, istotną wadę. Jest nią niskie oprocentowanie, które może być nieco niższe, niż aktualna inflacja. Pamiętajmy, że w folderach reklamowych banki informują nas o nominalnym zysku z lokat, który powinien zostać pomniejszony o wartość podatku Belki. Ponadto lokaty rentierskie to produkty finansowe, które są najczęściej oprocentowane na podstawie oprocentowania stałego. Tym samym, trudno przewidzieć inwestorowi, czy dana lokata będzie tak samo opłacalna w przyszłym roku, bądź za dwa lata.

Podsumowując, lokaty rentierskie to produkty finansowe skierowane zwłaszcza dla tych osób, które dysponują bardzo dużym kapitałem i – jednocześnie – chcą go zabezpieczyć przed skutkami inflacji. Wadą lokat rentierskich jest niskie oprocentowanie, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że tylko w ramach nich banki oferują comiesięczną wypłatę odsetek. Zakładając, że minimalna wartość takiej lokaty to 150 ftysięcy złotych, możemy liczyć nawet na 200 złotych miesięcznie czystego zysku.


Kto może ubiegać się o kredyt gotówkowy?

Tuesday 13 August hajsowy

Rozważasz opcję zaciągnięcia kredytu i skorzystania z dodatkowej gotówki, której potrzebujesz? Z tego artykułu dowiesz się kto ma szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego i co zwiększa szansę na szybką wypłatę pieniędzy, zobacz na www.17bankow.com.

Wymagania banku

Kredyt gotówkowy jest łatwo dostępny w każdej placówce bankowej i nie wymaga uzupełniania sterty dokumentów ani wielogodzinnych wizyt, by cieszyć się gotówką nieraz jeszcze tego samego dnia. Należy pamiętać, że usługa niestety nie jest skierowana do wszystkich zainteresowanych. Banki rozpatrując wnioski kredytowe bardzo dokładnie sprawdzają swoich klientów, ponieważ chcą zmniejszyć ryzyko finansowe. Jakie warunki musimy spełnić by mieć pewność, że bank pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek kredytowy?

Każdy kto ubiega się o kredyt, nie tylko gotówkowy musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową, którą ustala się na podstawie miesięcznych dochodów, jakie kredytobiorca może zaświadczyć. Oczywiście do potwierdzenia tego wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o formie zatrudnienia oraz wysokości pensji. Na tej podstawie ustala się maksymalną kwotę kredytu jaka może być udzielona kredytobiorcy. Kolejnym warunkiem, który jest bardzo ważny jest historia kredytowa usługobiorcy. Osoby, które miały problemy ze spłatą wcześniejszych zobowiązań lub nie spłaciły zadłużenia mogą nie uzyskać dostępu do nowych środków finansowych.

Gdy zdecydujesz się na kredyt w banku, w którym nie masz założonego konta przed złożeniem wniosku koniecznie upewnij się czy nie musisz skorzystać z innych usług bankowych ażeby otrzymać kredyt, ponieważ wiele placówek bankowych wymaga prowadzenia rachunku rozliczeniowego w danym banku.

Kruczki w umowach

Pamiętaj żeby nigdy nie podpisywać umów, zanim się ich nie przeczytało. Niestety wiele osób chcąc przyśpieszyć zdobycie gotówki nie czyta umowy kredytowej, a później już w trakcie spłaty zobowiązania są zdziwieni dodatkowymi kosztami i warunkami, które były zawarte w umowie. Składając swój podpis na umowie kredytowej zgadzamy się na wszystkie warunki w niej zawarte i zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich wytycznych. Jeżeli podpunkty w umowie są niezrozumiałe trzeba poprosić o wyjaśnienie konsultanta w banku. Jego obowiązkiem jest przedstawienie w sposób zrozumiały całej umowy i możliwie jak najdokładniejsze omówienie wszystkich podpunktów w umowie.

Przeczytaj umowę kilka razy by mieć pewność co podpisujesz.


Pięć zasad bezpieczeństwa podczas decydowanie się na chwilówkę.

Tuesday 18 June hajsowy

Jak pożyczać w poczuciu bezpieczeństwa. Czy istnieją jakieś skuteczne metody, by wyeliminować ryzyko, które wiąże się z podejmowaniem zobowiązania kredytowego? Okazuje się, że tak. Wystarczy wziąć pod uwagę kilka ważnych wskazówek, a mianowicie 5 zasad, które wpłyną na bezpieczeństwo w sytuacji, w której będziemy chcieli podjąć się kredytu. Te na pozór oczywiste aspekty mogą zmienić nasze dotychczasowe postrzeganie szybkiego kredytu, jakim jest chwilówka.

Chociaż rynek finansowy obecnie jest dość spopularyzowany i kieruje się wysokimi kryteriami, w ocenie kredytobiorców to zdarzają się również nieuczciwi pożyczkodawcy, którzy brak zaangażowania osób pożyczających w zdobycie podstawowej wiedzy o szybkich chwilówkach. Poza tym w sieci jest bardzo dużo stron fikcyjnie udzielających kredytów. Po pobraniu wysokiej opłaty za procesowanie wniosku klient nie otrzymuje ani grosza lub dostaje informację zwrotną, że kredyt nie został przyznany bez zwrotu prowizji. Na jakie szczegóły zatem powinniśmy szczególnie kierować naszą uwagę.?

Po pierwsze powinniśmy sprawdzić daną instytucję oraz warunki, na jakich są udzielane kredyty. To fundamentalny aspekt. Takie elementy jak, jakie poniesiemy koszt za realizacje całego kredytu, jaką drogą otrzymamy pieniądze, powinny być przedstawione w klarowny i prosty sposób. Druga zasada dotyczy czerpania informacji o kredytobiorcy z opinii innych osób, które już mają pewne doświadczenie. Opinie innych klientów mogą nam pomóc rozwiać nasze obawy i dostarczyć informacji o działaniach, sposobie traktowania kredytobiorców. Oczywiście nie możemy podchodzić do każdego komentarza bez krytycznie, ale stanowi to pewną opcję. Kolejna i chyba często pomijana zasada to zapoznanie się z całą umową kredytową. Nieczytanie warunków kredytowania to działanie nagminne. Często sekret tkwi w szczegółach. Jeżeli chcemy by kredyt w formie chwilówki, przyniósł nam korzyści, musimy być świadomi każdego aspektu, który niesie w sobie zobowiązanie.

Unikanie niebezpieczeństw.

Stronienie od podejrzanych kredytodawców to czwarta bezwzględna zasada. By cały proces zawierania umowy przez Internet był bezpieczny, warto zwracać uwagę na zabezpieczenia certyfikatem SSL, szczególnie kiedy występuje opcja weryfikacji naszej zdolności kredytowej. Zalogowanie się na stronę naszego banku i przelanie jednego grosza bądź złotówki ze strony niezidentyfikowanej jest potencjalnie niebezpieczne. Jak najszybciej opuść taki serwis.

Czas na piątą zasadę. Zdecydowanie podstawowym czynnikiem jest pożyczanie z pewną miarą odpowiedzialności. Szybkie kredyty nie są dla osób, które nie będą w stanie spłacać rat kredytu. Odpowiedzialność, jaka spoczywa na nas, jest poważnym obciążeniem, tym bardziej że rzutuje na nasz przyszłość, pod względem dalszej współpracy z bankami. Pogorszenie naszej zdolności kredytowej może nastąpić zdecydowanie szybko, wystarczy nasza nieterminowość, a szybko zamkniemy sobie drzwi, do możliwości które są przed nami.


Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę kredytu gotówkowego

Monday 29 April hajsowy

Kredyt gotówkowy możemy zdefiniować w bardzo prosty sposób, pieniądze na dowolny cel, bez dodatkowych zabezpieczeń, w ciągu kilkunastu godzin, tym właśnie charakteryzuje się kredyt gotówkowy, który możesz przeznaczyć także na zakup samochodu - zobacz najlepsze oferty na 17banków.com. Niższa kwota zdecydowanie krótszy okres spłaty sprawiają że baki zdecydowanie mniej rygorystycznie podchodzą do takiego finansowania. Popyt na tego rodzaju kredyty bardzo rośnie a zatem na polskim rynku pojawia się zdecydowanie więcej ofert. Co zrobić aby wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich dostępnych na rynku? Dokładnie zapoznać się ze wszystkim ofertami wielu banków a nie tylko jednego.

Koszty związane z kredytem gotówkowym
Bardzo często w telewizji czy też na bilbordach spotykamy się z reklamami oferującymi nam kredyt z zerowym oprocentowaniem. Pamiętajmy że takie hasła reklamowe wcale nie oznaczają tego, że oddamy do banku dokładnie tyle ile pożyczyliśmy. Na całkowity koszt kredytu jak się okazuje wpływa nie tylko samo oprocentowanie. Z kredytem wiąże się również wiele dodatkowych kosztów które mają wpływ na końcowy koszt kredytu.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego
Oprocentowanie to jest wynagrodzenie dla banku za to, że pożyczył nam pieniądze. Oprocentowanie może być stałe bądź też zmienne. Jednakże w przypadku kredytów gotówkowych które zaciągane są na krótki okres banki zazwyczaj nakładają oprocentowanie stałe.

Prowizja za udzielenie kredytu
Prowizja za udzielenie kredytu to jednorazowa opłata którą pobierze od nas bank za udzielenie kredytu. Wysokość prowizji najczęściej wyrażana jest procentowo, choć zdarzającą się na rynku oferty gdzie pojawia się wartość kwotowa. Prowizja pobierana jest po uruchomieniu kredytu , czyli przy jego wypłacie, może być również spłacana w comiesięcznej racie.

Ubezpieczenie kredytu
Wiele banków będzie wymagało od nas ubezpieczenie do udzielenia finansowania albo w zamian za jego wykupienie gwarantują niższe oprocentowanie kredytu lub mniejszą prowizję. Musimy jednak dokładnie analizować takie oferty gdyż po pierwsze bardzo często okazuje się, że ubezpieczenie które miało za zadanie nas chronić i pomóc nam w spłacie raty w razie problemów ze spłatą kredytu i problemami finansowanymi , posiada wiele wykluczeni które zdecydowanie ograniczą zakres tego wsparcia. Po drugie koszty takiego ubezpieczenia są zdecydowanie wyższe niż zysk wynikający z obniżenia prowizji bądź tez oprocentowania kredytu.

Dodatkowe opłaty
Wiele banków pobiera tak zwane opłaty przygotowawcze i powinniśmy szukać ofert bez takich kosztów, w celu zaoszczędzenia tych kilkuset złotych.