Formalności przy kredycie konsolidacyjnym

Tuesday 5 March hajsowy

Kredyt konsolidacyjny to szansa połączenia praktycznie wszystkich zobowiązań w jedno, które charakteryzuje się niezwykle niską, dopasowaną do aktualnej sytuacji ekonomicznej ratą. Niska rata miesięczna wynika naturalnie z długiego okresu kredytowania w konsolidacji. Jakie formalności trzeba jednak spełnić, aby bezproblemowo przejść przez proces restrukturyzacyjny? Zobacz na 17bankow.com jak powinien wyglądać dobry kredyt.

Dowód osobisty i potwierdzenie zadłużenia

Spotkanie z doradcą kredytowym w banku rozpoczyna się najczęściej od przekazania dowodu osobistego. Przy kredycie konsolidacyjnym bardzo ważna sprawa to przygotowanie dokumentów potwierdzających posiadanie zobowiązań ratalnych w sklepach, pożyczek gotówkowych w bankach, czy chwilówek w instytucjach pozabankowych. Konsolidować można właściwie wszystko, łącznie z kredytami hipotecznymi, czy kredytami samochodowymi, ale do kwoty, na którą wskazuje zdolność kredytowa kredytobiorcy. A z tym już bywa różnie, dlatego pojawia się też w pewnym sensie ograniczenie konsolidacji do obecnego poziomu ekonomicznego.

Jakie źródła dochodów akceptuje bank przy konsolidacji?

Banki akceptują różne źródła dochodów przy konsolidacji. Podstawowe to umowa o pracę. Najlepiej na czas nieokreślony, bo przy umowie o czas określony wymaga się zazwyczaj promesy (obietnicy) od pracodawcy na dalsze zatrudnienie. A to już tylko dodatkowe formalności. Umowy cywilnoprawne, czy kontrakty też są mile widziane w bankach, ale pod warunkiem zachowania stabilności przychodów z miesiąca na miesiąc do zadowalających kwot. Prowadzenie działalności gospodarczej również nie wyklucza z konsolidacji, ale przedsiębiorcy wchodzą najczęściej na poziom mocno szczegółowej analizy struktury dochodów. Braki w dochodach, nawet przez miesiąc w analizowanym okresie to już podstawa do odrzucenia wniosku. Kredyt konsolidacyjny to bowiem normalny produkt bankowy, a nie typowe narzędzie restrukturyzacyjne. Analizę przy kredycie konsolidacyjnym trzeba traktować podobnie do monitorowania zdolności kredytowej przy klasycznym kredycie gotówkowym. Nie ma tutaj zbyt wielu różnic. Inne źródła dochodów spotykane w konsolidacji to emerytura, umowy najmu nieruchomości, renty specjalne i standardowe, zasiłki wszelkiego typu.

Potwierdzenie formalności na własną rękę

W banku trzeba również uzgodnić zasady zamknięcia dotychczasowych zobowiązań i potwierdzić wszystko samodzielnie. To jedna z najważniejszych kwestii. Ewentualne braki w płatnościach dla innych pożyczkodawców kredytobiorca musi uzupełnić już samodzielnie, z własnych środków.


Commenti per "Formalności przy kredycie konsolidacyjnym"