Co powinniśmy wiedzieć o kredytach hipotecznych?

Wednesday 1 April hajsowy

Każdy marzy o własnych czterech kątach. Czasem jest to niewielkie mieszkanko dla młodego małżeństwa, czasem zaś dom dla kilkuosobowej rodziny. Wtedy nierzadko z pomocą przychodzi kredyt hipoteczny. Jest to rodzaj zobowiązania, które zazwyczaj zaciągamy na długie lata. Niestety nie jest ono dostępne dla wszystkich, a banki stawiają dość wysokie wymagania, gdy zdecydujemy się na kredyt hipoteczny.

Hipoteka, zdolność kredytowa i wkład własny

Kredyt hipoteczny, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się zabezpieczeniem, które daje bankowi możliwość przejęcia i sprzedaży nieruchomości obarczonej hipoteką na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacał swojego zobowiązania. Bank traktuje to jako zabezpieczenie swoich interesów i w ten sposób minimalizuje ryzyko ewentualnej utraty swoich pieniędzy. Kolejnym, po hipotece, ważnym czynnikiem przy ubieganiu się kredyt hipoteczny jest zdolność kredytowa, którą stanowią przede wszystkim: wysokość miesięcznego wynagrodzenia kredytobiorcy oraz forma i rodzaj jego zatrudnienia, inne ewentualne zaciągnięte już zobowiązania finansowe oraz sytuacja rodzinna kredytobiorcy, która ma ścisły wpływ na miesięczne koszty utrzymania. Ważna jest też nasza historia kredytowa, która weryfikowana jest w BIK-u, tj. Biurze Informacji Kredytowej. Bank analizuje wszystkie zaciągane już wcześniej przez nas pożyczki i sprawdza, czy nie mieliśmy problemów z ich spłatą. Jeśli takowe wystąpiły bądź nasza historia kredytowa jest pusta (ponieważ nie zaciągaliśmy wcześniej żadnych zobowiązań), możemy mieć niestety kłopot ze zgodą na kredyt hipoteczny. Istotny jest również fakt, czy kredyt hipoteczny zaciąga osoba samotna, czy para. Dwie osoby mają zawsze wyższą zdolność kredytową, ponieważ wszystkie miesięczne wydatki dzielone są na dwa, a zatem, w przeliczeniu na osobę, są niższe. Często w przypadku, gdy kredytobiorcą jest jedna osoba, do kredytu dopisuje się osoby trzecie (rodziców albo rodzeństwo), które mają za zadanie zabezpieczyć zdolność kredytową osoby ubiegającej się o kredyt hipoteczny. Nie bez znaczenia jest również wysokość kredytu, który się ubiegamy oraz nasz wkład własny. Nie należy bowiem zapominać o tym, że na kupno naszej nieruchomości składa się nie tylko bank, ale też my. Dziś zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego jest praktycznie niemożliwe. Aby móc myśleć o zaciągnięciu kredytu, musimy posiadać minimum 10 procent wartości ewentualnej nieruchomości. Oczywiście im większe są nasze oszczędności, tym mamy większe szanse na kredyt na naprawdę korzystnych warunkach.

Formalności do spełnienia przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to bardzo poważna decyzja, dlatego warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. Doradca finansowy pomoże dokonać dokładnej analizy rynku, by móc nam wybrać ofertę kredytu hipotecznego, która jest dla nas jak najbardziej korzystna oraz pomoże skompletować wszystkie dokumenty, które musimy dołączyć do ewentualnego wniosku kredytu hipotecznego, a są to między innymi:

- oświadczenie o dochodach, aktualna umowa o pracę;

- odpis z księgi wieczystej;

- umowa przedwstępna ze sprzedającym bądź umowa deweloperska;

- dokument potwierdzający, że wnieśliśmy wkład własny jakiej był wysokości i inne.

Konkretny rodzaj dokumentów, które bank będzie od nas wymagał, zależy oczywiście od kilku faktorów, tj. czy decydujemy się na mieszkanie z ryku wtórnego, czy pierwotnego albo chcemy wybudować dom bądź zakupić go z rynku wtórnego. Oczywiście bank może zażyczyć sobie innych, mniej typowych dokumentów, jednak to zależy od indywidualnej sytuacji ewentualnego kredytobiorcy.


Commenti per "Co powinniśmy wiedzieć o kredytach hipotecznych?"