Kredyty gotówkowe i czarna lista kredytobiorców.

Zaciąganie kredytów gotówkowych to dla wielu jedyny sposób na posiadanie pewnych niebędnych do życia rzeczy. Jak wiadomo lepiej jest oszczędzać i kupić coś za własną gotówkę ponieważ jest znacznie taniej. Ten jednak sposób jest zazwyczaj bardzo długim procesem, a dopiero jego koniec oznacza, że możemy kupić to co nas interesowało. Często jest tak, że kredyt gotówkowy to szybkie rozwiązanie kiedy nagle czegoś potrzebujemy, a nie mamy zaoszczędzonej gotówki. Tak jest w przypadku zakupu np. nowego samochodu, nowego sprzętu AGD, RTV czy choćby remontu domu.

W kazdym przypadku niezależnie od celu kredyty gotówkowe należy spłacać w określonym przez bank terminie i w określonej sumie. Nie można płacić mniejszych rat niż są ustalone w umowie kredytowej i nie należy się spóźniać się z ich spłatą. Konsekwencjami takich działań mogą być wysyłane przez bank ponaglenia do zapłaty, upomnienia, zerwanie umowy kredytowej oraz wszczęcie postępowania najpierw sądowego potem komorniczego. Dla kredytobiorcy oznacza to większe problemy fonansowe ponieważ bank będzie chciał wszelkimi dostępnymi sposobami odzyskać swoje pieniądze, a co za tm idzie zrobić to jak najtańszymi kosztami dla siebie. Stąd wszelkie koszty postępowania sądowego, wszekie powiadomienia oraz egzekucje komornicze są opłacane przez nierzetelnego kredytobiorcę. To w rzeczywistości oznacza, że cały koszt zaciągniętego przez niego kredytu gotówkowego znacznie się powiększy. Do tego dojdzie jeszcze fakt, że bank odstąpi od umowy kredytowej czyli automatycznie zażąda od klienta spłaty całości zadłużenia w określonym terminie bez możliwości rozłożenia jej na raty. Jeśli kredytobiorca nie jest w stanie spłacić całości zadłużenia, może dojśc do sytuacji, że za pomocą egzekucji komorniczej będą od niego pobierane pieniądze z tytułu wynagrodzenia za pracę. Dzieję się to bez zgody klienta, który nie spąłcał swoich zobowiązań. To ile komornik może zabrać z całości wynagrodzenia zależy od tego jakie inne zobowiązania ciążą na danej osobie. Sprawdzeniem tego zajmuje się komornik i na tej podstawie z wypłaty potrąca naleność dla banku i dla siebie.

Jeśli dojdzie do opóźnień wynoszących ponad 30 dni bank wpisuje kredytobiorcę do biura informacji kredytowej – BIK. To skutkuje tym, że w przyszłości bank może nie udzielić kolejnego kredytu takiej osobie. Z informacji zawartych w BIK korzysta każdy bank. Oznacza to, że nierzetelny klient będzie miał problemy w każdym banku nie tylko w tym, w którym nie spłacał nalezności lub miał z tym problem. Czarna lista kredytobiorców jest zabezpieczeniem dla banków, które w ten sposób ograniczają liczbę niewypłacalnych klientów a tym samym oszczedzają sobie problemów odzyskaniem swoich pieniędzy. Jeśli klient trafi na czarną listę kredytobiorców jego historia kredytowa jest zła i może to powodować, że nawet przez kilka następnych lat będzie mu uniemożliwione zaciąganie jakichkolwiek produktów finansowych. Kredyty gotówkowe to szybki i łatwy sposób na życie trzeba jednak pamiętac o ich regularnym spłacaniu, ponieważ ich nie spłacanie najzwyczajniej się dla nas nie opłaca.

Share

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.